Hírlevél

A honlapon felkínált hírlevél az ICG Integrated Consulting Group Kft. által rendezett rendezvényekről, a változásmenedzsment újdonságairól, a cég híreiről tájékoztat. A hírlevélre díjtalanul feliratkozhat, néhány személyes adat megadásával. A hírlevélre való feliratkozással Ön kifejezetten hozzájárul,  hogy az Ön által megadott adatokat a hírlevél kiküldése céljából feldolgozzuk. Az adatokat kizárólag az eworx szolgáltatónak továbbítjuk, a hírlevél kiküldése céljából.
Beleegyezését bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevél végén található lejelentkezésre való kattintással, vagy az office@integratedconsulting.hu e-mailcímre való üzenet küldésével.

A hírleveleink kiküldése és a hírlevél elemzése céljából az adatokat továbbítjuk az eworx network & internet GmbH részére, aki a hírlevél kiküldésére a mailworx szoftvert használja. A mailworx tárolja a megnyitási és kattintási eseményeket. A szoftver az alábbi információkat követi: küldés időpontja, megnyitás időpontja, a megnyitás időtartama, a megnyitás IP-címe, a használt levelezőprogram (Mail Client), a kattintott link, a kattintás időpontja. Az adatok feldolgozása és felhasználása kizárólag az Európai Unió területén történik.

Az adatok tárolása és feldolgozása kizárólag azzal a céllal történik, hogy a címzett számára személyre szabott és releváns tartalmat szolgáltathassunk. Az adatok tárolása a hírlevél lemondásakor megszűnik.

Tájékoztatás, javítás, törlés és kifogás

Az EU 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet) 15. cikkének megfelelően, Ön bármikor tájékozódhat az Önről tárolt adatok köréről, illetve kérheti az adatok javítását, illetve törlését (16. és 17. cikkek). Kérésre az ICG Integrated Consulting Group Kft. írásban tájékoztatja Önt a tárolt személyes adatok köréről. A tájékoztatás díjmentes.

Az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének megfelelően Ön bármikor tiltakozhat közvetlen üzletszerzés érdekében történő személyes adatainak kezelése ellen, és akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az office@integratedconsulting.hu címre küldött üzenettel tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, illetve visszavonhatja a hozzájárulását.

Tájékoztató a sütik használatáról

Ez a weboldal a Google Inc. alkalmazását, a Google Analyticset használja. A Google Analytics sütiket (cookies) használ. Ezek olyan, az ön számítógépe által tárolt kisméretű adatfile-ok, amelyek lehetővé teszik weboldalunk használatának elemzését. A sütik által nyújtott információk a Google szervereire továbbítódnak, amelyek az Egyesült Amerikai Államokban találhatók.

Amennyiben weboldalunkon aktiválják az IP-anonimizálást, a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott országokban. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítja és tárolja a Google amerikai szervere, mielőtt lerövidítené. A weboldal fenntartója megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje az Ön jelen weboldalhoz kapcsolódó tevékenységét, kimutatásokat készítsen róla, hogy a weboldal fenntartója további, a weboldalhoz és az internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal bővíthesse oldalát.

A Google Analytics használatából eredő, az Ön böngészője által közvetített IP-címet a Google nem veti össze egyéb adatokkal. Amennyiben Ön nem járul hozzá a sütik használatához, azt saját böngészőjében letilthatja. Ez esetben előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem teljes körűen jelennek meg, illetve működnek.

A sütik által gyűjtött, jelen weboldal használatára vonatkozó adatok előállítását, és Google általi feldolgozását korlátozhatja, illetve megakadályozhatja az alábbi böngésző plug-in letöltésével és installálásával.