Élt egyszer egy öregember az egyetlen fiával. Egy lovuk volt, azzal művelték meg a földjüket. Egy napon a ló elszökött. A falubeli emberek így szóltak:
– Jaj, micsoda balszerencse!
Az öregember nyugodt hangon így felelt erre:
– Ki tudja, majd mire lesz jó mindez?
Egy héttel később visszatért a ló, egy egész ménesnyi csodálatos vadló követte. A falubeliek összefutottak:
– Jaj, micsoda szerencse!
Az öregember nyugodt hangon megint csak így felelt erre:
– Ki tudja, majd mire lesz jó mindez?
A következő hetekben a fiú minden idejét a vadlovak betörésének szentelte. Egyszer az egyik ló ledobta, és eltörött a lába. A falubeliek azt mondták:
– Micsoda balszerencse!
Az öregember megint csak így felelt erre:
– Ki tudja, majd mire lesz jó mindez?
Nemsokára háború tört ki az országban. A falu összes fiatal férfija hadba vonult, sokuk meghalt a csatatéren. Csak az öregember fia maradhatott otthon, mert el volt törve a lába.

Sokszor nézőpont kérdése, hogy valamire szerencseként vagy balszerencseként tekintünk. Sok szervezetben felismerik a problémákat. Azonban néha olyan hatalmasnak látják őket, hogy akiknek cselekedniük kéne, szinte lebénulnak, és nem látnak hozzá, hogy változtassanak. Hogy a  szervezetet kiszabadítsuk ebből a bénultságból, és elegendő energiát teremtsünk a változáshoz, ajánlatos állítani a fókuszon. A fotózáshoz hasonlóan zoomolhatunk, hogy jobban láthassuk a részleteket, vagy felismerhessük egy dolog előnyeit, vagy állíthatunk a látószögön, hogy az egészet átlássuk, és távolabbról pillanthassunk rá egy problémára.

Tippek

1) Ismerje fel, hogyan reagál a szervezet a környezete változásaira! Zavaró tényezőként vagy lehetőségként tekintenek rájuk? Ez rámutathat arra, hol van energiaelakadás, és hol kell beavatkoznia, hogy energiát szabadíthasson fel a változáshoz!

2) A következő vezetői megbeszélésen egy konkrét kihívás mentén vitassák meg a következő kérdéseket: Mekkorának látszik a probléma madártávlatból? Mi változtathatja meg ezt a nézőpontot? Mi a jó a jelenlegi helyzetben? Milyen lehetőségek rejlenek benne? Mi lesz, ha minden változatlan marad?

3) Rendszeresen végezze el a szervezet SWOT-analízisét!