Érthető, nagy a piaci verseny, a gazdasági kilátások nem jók, külső és belső kényszerek nyomnak a költségminimalizálás és hatékonyságjavítás irányába.
OD szakemberként mégis mit kezdjünk ezzel a helyzettel?
Hiszen szervezetfejlesztőként mi nem a racionalizálást, hanem az egyszerre üzletileg eredményes, ugyanakkor emberhez méltó és fenntarthatóan működő szervezetek terjedését segítjük. Munkánk a kollégák tágabb köreinek bevonására és erős elköteleződésére épít – vagyis arra, hogy a tartós üzleti eredményesség szakmai és emberi alapját a párbeszéd és a minőségi együttműködés, a visszajelzés-kultúra és az intézményesített tanulás, a valós megegyezések és az érintettek jövőre való szövetségkötése biztosíthatja.

Szervezetátvilágításra, hatékonyságjavításra és költségcsökkentésre szóló ügyféligény esetén a fentiek szükségszerűen elveszítik a relevanciájukat?
Az ICG-ben mi nem így gondoljuk. Bár a költségcsökkentési nyomás igényli a vezetőség hathatós válaszát, de nem mindegy, hogy „reaction” vagy „response” típusú választ ad-e. Rosszabb esetben, alacsony ellenállóképesség és kis belső egység esetén az érzékelt kényszerek szorongató nyomássá válhatnak, rövidtávú stressz-reakciókat szülhetnek a vezetésben (reaction). Minőségileg más, ha a vezetőség válaszadását a józan megfontolás, a párbeszéden alapuló közös mérlegelés és az elkötelezettségre épülő bátor és közös cselekvés hatja át (response). Ha a költségcsökkentés ugyan elkerülhetetlen is, de a döntéseknél a szervezeti jövőkép és a meghatározó célok (vision, purpose) mutatják az utat, és a lényeges szervezeti képességek megtartásának fontossága semmikor sem kérdőjeleződik meg. Ilyenkor a rövid-, a közép- és a hosszútávú szemlélet együtt érvényesül.

Az ICG-ben mi ez utóbbit támogatjuk, a következőképp:

  • tapasztalt működésfejlesztő és szervezetfejlesztő szakembereink, és az ügyfél-rendszer szoros együttműködésével;
  • integrált szervezetátvilágítási megközelítésünkkel – mely a stratégiai célokat, a kulcsfolyamatokat és a szervezeti rendszerek elemzését együtt kezeli a szervezeti dinamikák, a sikerességet meghatározó kulturális-emberi tényezők mélyreható vizsgálatával;
  • co-creation megközelítésünkkel – mi a kívülről hozott és kész megoldások leszállítása helyett a közös gondolkodásra, az elkötelezett együttműködésre építünk; ilyenkor tanácsadóink szakértői tudását ötvözzük a szervezeti szereplők lényeges tudásával;
  • a meglévő célok, szándékok, érdekeltségek és érintettségek transzparens beemelésével, hiszen a sikeres változásvezetés érzékenyen kezeli a motivációkat, miközben határozottan és tervszerűen halad a kitűzött célok irányában.