A legjobban működő csapatokban is vannak véleménykülönbségek, sőt, ezek ütköztetésével jönnek létre az igazán kimagasló megoldások!
A vita, azaz az érvelés, cáfolat megfogalmazása, egy gondolat kifejtése, a párbeszéd folytatása olyan készséget igényel, mely megtanulható, fejleszthető. Egy team, egy munkacsoport sokszorosan profitálhat abból, ha a tagjai konstruktívan, előremutatóan tudják megfogalmazni és kifejteni a véleményüket, és képesek arra, hogy figyelmesen hallgassák meg a másikat.

Hiszen nem az a baj, ha különböznek a vélemények, hanem ha…
… a csapattagok nem vállalják a saját véleményüket, mert félnek a konfliktustól
… megromlik a kapcsolat a kollégák között a vitatkozás miatt
… már nem is emlékszünk rá mikor volt utoljára egy jó beszélgetés a különböző vélemények ütköztetésével
… mindig ugyanaz kerül ki nyertesen a vitákból
… a végén úgy távozunk, hogy azt gondoljuk, hogy ennek semmi értelme nem volt
… a rossz tapasztalatok miatt kerüljük azokat a témákat, ahol véleménykülönbségek lehetnek.

Érdemes törekednünk

A viták erősíthetik a csapatot és jobb végeredményre vezetnek, ha tudatosan törekszünk arra, hogy:

  • olyan légkört teremtsünk, ahol a kollégák szívesen elmondják véleményüket akkor is, ha az nem egyezik másokéval,
  • jól felépített évekkel egymás jobb megértése alakuljon ki,
  • megfelelő figyelemmel és kíváncsisággal legyünk jelen a beszélgetésben,
  • a vitahelyzetből egy problémamegoldási csapatélményt hozzunk létre,
  • legyenek jó gyakorlataink arra, hogy fejlesszük azt is ahogyan folynak a viták a csapatunkban.

Az előrevivő vita

legfontosabb elemei, melyről a program is szól:

  • minimum szabályok és alapértékek lefektetése,
  • érvelés és cáfolat helyes/tudatos megfogalmazása,
  • érvelési hibák elkerülése és közbelépés/reakció,
  • kiegyensúlyozott vita pro és kontra érvekkel – VoxPop vitajáték,
  • mikor és milyen helyzetekben érdemes vitázni.

A készségfejlesztő program során játékélményen keresztül szerzünk nagyobb tudatosságot vitahelyzetekben és megismerjük azokat a gyakorlatokat (trükköket), amelyekkel segíthetjük a csapatunkat, hogy nehéz témákról is konstruktívan beszélhessenek.