A Lean annyit tesz, mint karcsú. A Lean egy műszaki és menedzsment elemekből álló rendszer. Célja a termelékenység folyamatos növelése a vállalat valamennyi érintett dolgozójának bevonásával. Motorja logikailag egy olyan szabályozókör, amely folyamatosan figyeli és méri a vállalatot befolyásoló folyamatokban keletkező veszteségeket, majd tevékenységeket indukál azok csökkentése érdekében. Az esetleges és elkülönülő pozitív kezdeményezéseket tervszerű, rendszerbe épített folyamatos fejlesztéssel váltja fel. A módszertan ötvözi a termelékenység- és minőségfejlesztés nemzetközileg elismert gyakorlatait (5S, KAIZEN, TQM, TPM, stb.).

Bár a Lean filozófia a termelési területeken született és fejlődött ki, ma már beszélünk Lean működésről, és ebbe a vállalati működés egyéb területei is beleértendők. Mint például: alaptevékenységre koncentráló, csak a szükséges erőforrásokat használó szolgáltató szervezet, adminisztratív területek rendtartása, optimalizált hatékony folyamatok a vállalati működés egész területén.